Sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu lintas, Pengadilan Negeri Bandung menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalulintas dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berikut daftar pelanggaran lalulintas di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung:

Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 16 November 2018:

1. lampiran 1 perkara 1 - 346

2. lampiran 2 perkara 347 - 692

3. lampiran 3 perkara 693 - 1038

4. lampiran 4 perkara 1039 - 1384

5. lampiran 5 perkara 1385 - 1730

6. lampiran 6 perkara 1731 - 2079

Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 9 November 2018:

1. lampiran 1 perkara 1 - 270

2. lampiran 2 perkara 271 - 540

3. lampiran 3 perkara 541 - 810

4. lampairan 4 perkara 811 - 1080

5. lampiran 5 perkara 1081 - 1350

6. lampiran 6 perakra 1351 - 1619

Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 2 November 2018:

1. lampiran 1 perkara 1 - 281 

2. lampiran 2 perkara 282 - 562

3. lampiran 3 perkara 563 - 843

4. lampiran 4 perakara 844 - 1124

5. lampiran 5 perkara 1125 - 1405

6. lampiran 6 perkara 1406 - 1698

Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 26 Oktober 2018:

1. lampiran 1 perkara 1 - 350

2. lampiran 2 perkara 351 - 700

3. lampiran 3 perkara 701 - 1050

4. lampiran 4 perkara  1051 - 1400

5. lampiran 5 perkara 1401 - 1750

6. lampiran 6 perakra 1751 - 2120

Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 19 Oktober 2018:

1. lampiran 1 perkara 1 - 263

2. lampiran 2 perkara 264 - 526

3. lampiran 3 perkara 527 - 789

4. lampiran 4 perkara 790 - 1052

5. lampiran 5 perkara 1053 - 1318