Untuk mengetahui panjar biaya perkara, dapat mengklik tabel panjar perkara di bawah ini yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

 

SK Panjar Perkara

Panjar perkara