logo mahkamah agung website ramah difable


NO GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
NO JABATAN SATKER TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Wakil Panitera pada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuningan 18 Feb. 2015 02/DJU/SK/KP.04.05/I/2015 02 Januari 2015
2 Panitera Muda Perdata pada Panitera Muda Perdata 18 Feb. 2010 1/DJU/SK/KP.04.5/I/2010 04 Januari 2010
3 Panitera Muda Hukum pada Panitera Muda Hukum 06 Feb. 2009 4/DJU/SK/PM/I/2009 20 Januari 2009
4 Panitera Pengganti pada Panitera Muda Pidana 29 Jul. 1998 D.171.KP.04.12-98 01 Juli 1998
5 Staf pada Wakil Sekretaris 01 Sep. 1990 w7.A.97.KP.04.01.90 02 Agustus 1990
6 Staf pada Wakil Sekretaris 01 Mar. 1989 W7.A.052.KP.04.01.1989 27 Mei 1989
NO TINGKAT NAMA JURUSAN TAHUN LULUS
NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN