logo mahkamah agung website ramah difable


Udan Haerudin

     
Nama : Udan Haerudin
NIP : 19630811.198203.1.002
Pendidikan :
Golongan : II/b
Jabatan : Jurusita Pengganti
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir : 11 Agustus 1963
NO GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
NO JABATAN SATKER TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
NO TINGKAT NAMA JURUSAN TAHUN LULUS
1 S1
NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1 Diklat Prajabatan Mahkamah Agung RI